Vzdělávání

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Naše společnost VAE informační systémy, s.r.o. uspěla se žádosti o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu "Individuálním vzděláváním ke zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel Moravskoslezského kraje".

Vážíme si toho, že obce, které jsme oslovili, tento projekt přijaly a dohodli jsme se na spolupráci. Oslovili jsme obce z Mikroregionu MATICE SLEZSKÁ. Konkrétně tyto obce:

Budišovice
Dolní Lhota
Hlubočec
Horní Lhota
Hrabyně
Kyjovice
Pustá Polom
Velká Polom

 Projekt je zaměřený na vzdělávání obyvatelstva v těchto oblastech:

- Právní gramotnost
- Finanční gramotnost
- Základní počítačové dovednosti
- Spotřebitelská gramotnost

 Občané těchto obcí mohou svůj zájem ohlásit na obecním úřadě, kde vyplní příslušný formulář, nebo můžou vyplnit elektronický registrační formulář níže. Projekt poběží do června 2015 a občané, kteří projeví zájem, budou informováni o konkrétním termínu telefonem, nebo mailem, které uvedou ve formuláři. Občané můžou navštívit i více kurzů (v elektronickém formuláři tuto skutečnost uveďte prosím do poznámky). 

 

 

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

 

 

 Rozsah jednotlivých kurzů je tento:

 

 Právní gramotnost
Právní gramotnost představuje v současné době pro občany důležitou dovednost. Vzdělávací modul reaguje na velkou změnu v oblasti občanského práva, která nastala s platností nového občanského zákoníku. Na praktických příkladech vysvětluje situace týkající se občanského života, kdy má každý občan znát svá práva, aby je mohl hájit a rovněž znát své povinnosti, aby je mohl dodržovat.

Instruktážní video 

 

 Finanční gramotnost (úvěry, půjčky, pojištění …)
Cílem vzdělávacího programu je posílit úroveň finanční gramotnosti účastníků. Seznamuje se základními principy fungování financí – druhy plateb, banky, hospodaření domácností, finanční produkty a další. Neznalost této problematiky způsobuje neuvážené počínání spotřebitele, což může vést k soudnímu příkazu na úřední odebrání majetku. Účastník se prostřednictvím kurzu seznámí a zorientuje v konkrétních situacích, které se týkají problematiky financí 

Instruktážní video 

 

 Základní počítačové dovednosti (práce s textem, tabulkou, na internetu, chytré telefony)
Vzdělávací program v sobě zahrnuje především praktickou práci s počítačem a s vybranými aplikacemi a ukázky využití těchto programů pro každodenní život. Výuka se zaměřuje na získání uživatelských znalostí a dovedností jednotlivých účastníků., popř. řešení konkrétních problémů a situací v životě. Celý program je zaměřen na podporu využití dotykových zařízení v každodenním životě. Mělo by se jednat o další znalostní zkušenost, protože zastoupení takových zařízení bude mít jednoznačně rostoucí tendenci. Nejde tedy o přechodný trend, ale naopak o směr, kterým bude i vzdělávání systematicky ovlivňováno. Cílem vzdělávacího programu je smysluplné, efektivní a kreativní využití často těch "nejzákladnějších" nástrojů obsažených v těle chytrých zařízení - tvorba videí, zvuku, obrazu a zejména sdílení.

 

 Spotřebitelská gramotnost
Každý jednotlivec vystupuje každý den v roli spotřebitele. Má své potřeby, které chce uspokojovat, a k tomuto účelu nakupuje produkty, které spotřebuje. Jeho rozhodování však není zcela jednoduché. Je ovlivňován médii, reklamou, ostatními spotřebiteli a vlastními zájmy. Produkty, které vybírá a kupuje, jsou často natolik složité, že jim vlastně vůbec nerozumí.

 Instruktážní video

 

 Výběrová řízení:

Mobilní učebna, dokumenty: Zadávací řízení, Protokol o hodnocení nabídek ze dne 13.4.2015Smlouva o pronájmu

Tato stránka se průběžně upravuje

AKTUALITY

Prohlášení k GDPR
25.05.2018
V naší společnosti VAE informační systémy, s.r.o. Vás chceme ubezpečit, že se požadavkům GDPR dlouhodobě věnujeme a od data platnosti nového nařízení jsme připraveni plnit veškeré požadavky, které se týkají zpracování osobních údajů našich zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců.
Hledáme studenty VŠ.
20.11.2017

Nabízíme zajímavou brigádu s perspektivní náplní.

Kybernetická bezpečnost - nařízení Evropské komise.
12.04.2017
Nabízíme obcím, městům a také firmám řešení kybernetické bezpečnosti.