Aktuality

31.10.2019
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Společnost VAE informační systémy, s.r.o. jako partner s finančním příspěvkem u společnosti TRINIDON, spol. s r.o. se účastní projektu Vzdělávání zaměstnanců č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012110, v rámci Výzvy „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II“. Projekt je spolufinancován z 85% Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Výsledkem budou zaměstnanci se zvýšenou odbornou úrovní znalostí. V rámci projektu bude podpořeno 12 zaměstnanců z toho 4 zaměstnanci 54+. Zaměstnanci budou proškolení v oblasti jazykových kurzů, specializovaných i obecných IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické kurzy.


AKTUALITY

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ŠKOLY
01.09.2020
Pro školy jsme připravili nabídku s řešením distanční výuky s využitím dotace MŠMT. Součástí je kromě dodávky potřebné techniky, taky metodická podpora a školení. Informační leták je k dispozici ve složce "DOKUMENTY KE STAŽENÍ"
MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍHO ZÁZEMÍ
15.07.2019
Společnost VAE informační systémy, s.r.o. realizuje v letech 2019 – 2020 dotační projekt s názvem „Modernizace vzdělávacího zázemí společnosti VAE informační systémy, s.r.o.“. Cílem projektu je získat moderně vybavené vlastní školicí zázemí, s novou orientací na problematiku ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, a to v podobě školicí místnosti se sedmi místy a nezbytně nutným zázemím. Předmětem projektu je pořízení IT techniky, SW aplikací, nábytku a drobného vybavení střediska. Rozpočet projektu činí přibližně 1,5 mil. Kč bez DPH. Školicí středisko pomůže zvednout povědomí o nutnosti ochrany dat ve firmách a institucích a stane se zázemím pro mnohá další školení zaměstnanců společnosti VAE informační systémy, s.r.o., ale i externích subjektů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 50% celkového rozpočtu projektu.