Aktuality

25.05.2018
Prohlášení k GDPR

Základní kroky provedené v souladu s nařízením:
 

  • Provedli jsme hloubkovou kontrolu osobních údajů, které aktuálně zpracováváme nebo spravujeme a v případě nesouladu s GDPR, jsme provedli nápravu.
  • S partnery, kterým nějakým způsobem předáváme osobní údaje (např. dopravní společnosti) uzavíráme smlouvy, které zpracování údajů přesně specifikují a upravují.
  • S partnery, kteří nám předávají osobní údaje svých zákazníků, uzavíráme smlouvy, které zpracování údajů přesně specifikují a upravují
  • Interně jsme stanovili nové směrnice, které upravují způsob nakládání s osobními údaji v rámci naši společnosti.

Nositelé osobních údajů budou mít právo přístupu ke svým údajům, které VAE informační systémy, s.r.o. zpracovává a spravuje a budou mít možnost vznést námitku proti jejich zpracování, případně požádat o přenos / výmaz svých osobních údajů.


AKTUALITY

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ŠKOLY
01.09.2020
Pro školy jsme připravili nabídku s řešením distanční výuky s využitím dotace MŠMT. Součástí je kromě dodávky potřebné techniky, taky metodická podpora a školení. Informační leták je k dispozici ve složce "DOKUMENTY KE STAŽENÍ"
MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍHO ZÁZEMÍ
15.07.2019
Společnost VAE informační systémy, s.r.o. realizuje v letech 2019 – 2020 dotační projekt s názvem „Modernizace vzdělávacího zázemí společnosti VAE informační systémy, s.r.o.“. Cílem projektu je získat moderně vybavené vlastní školicí zázemí, s novou orientací na problematiku ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, a to v podobě školicí místnosti se sedmi místy a nezbytně nutným zázemím. Předmětem projektu je pořízení IT techniky, SW aplikací, nábytku a drobného vybavení střediska. Rozpočet projektu činí přibližně 1,5 mil. Kč bez DPH. Školicí středisko pomůže zvednout povědomí o nutnosti ochrany dat ve firmách a institucích a stane se zázemím pro mnohá další školení zaměstnanců společnosti VAE informační systémy, s.r.o., ale i externích subjektů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 50% celkového rozpočtu projektu.