Aktuality

03.01.2017
Inovační voucher

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. vydané dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Pracujeme na projektu:  Ověření technického řešení systému lokální energetické sítě.
Registrační číslo projektu (MS2014+):  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007427
 
 Předmětem poskytnutí služby v rámci inovačních voucherů je dodání odborné výzkumné zprávy, podle které bude možné navrhnout systém lokální energetické sítě pro vícepodlažní objekty. Jedná se o ověření technického řešení v oblasti řídících a inteligentních systémů pro různé provozní stavy objektu. Cílem požadované služby je navržení řešení v jednotlivých klíčových směrech, vzhledem k přijatelnosti vyvíjeného systému, které bude experty na danou problematiku uvedeno ve vypracované výzkumné zprávě. Služba bude konkrétně zaměřena na ověření technického řešení v šesti vyspecifikovaných směrech, které bude pak následně použito k dopracování vyvíjeného systému. Očekáváme vždy vypracování konkrétního návrhu řešení ke každému bodu problematiky, včetně uvedení závěrů pro další vývoj systému. Na základě dodaných závěrů, bude systém lokální sítě dopracován pro komerční využití při provozu objektů umožňující sjednotit monitorování a řízení provozně technických funkcí objektu do jednoho řídicího systému.
 

 
 


AKTUALITY

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ŠKOLY
01.09.2020
Pro školy jsme připravili nabídku s řešením distanční výuky s využitím dotace MŠMT. Součástí je kromě dodávky potřebné techniky, taky metodická podpora a školení. Informační leták je k dispozici ve složce "DOKUMENTY KE STAŽENÍ"
MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍHO ZÁZEMÍ
15.07.2019
Společnost VAE informační systémy, s.r.o. realizuje v letech 2019 – 2020 dotační projekt s názvem „Modernizace vzdělávacího zázemí společnosti VAE informační systémy, s.r.o.“. Cílem projektu je získat moderně vybavené vlastní školicí zázemí, s novou orientací na problematiku ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, a to v podobě školicí místnosti se sedmi místy a nezbytně nutným zázemím. Předmětem projektu je pořízení IT techniky, SW aplikací, nábytku a drobného vybavení střediska. Rozpočet projektu činí přibližně 1,5 mil. Kč bez DPH. Školicí středisko pomůže zvednout povědomí o nutnosti ochrany dat ve firmách a institucích a stane se zázemím pro mnohá další školení zaměstnanců společnosti VAE informační systémy, s.r.o., ale i externích subjektů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 50% celkového rozpočtu projektu.