Aktuality

03.01.2017
Inovační voucher

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. vydané dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Pracujeme na projektu:  Ověření technického řešení systému lokální energetické sítě.
Registrační číslo projektu (MS2014+):  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007427
 
 Předmětem poskytnutí služby v rámci inovačních voucherů je dodání odborné výzkumné zprávy, podle které bude možné navrhnout systém lokální energetické sítě pro vícepodlažní objekty. Jedná se o ověření technického řešení v oblasti řídících a inteligentních systémů pro různé provozní stavy objektu. Cílem požadované služby je navržení řešení v jednotlivých klíčových směrech, vzhledem k přijatelnosti vyvíjeného systému, které bude experty na danou problematiku uvedeno ve vypracované výzkumné zprávě. Služba bude konkrétně zaměřena na ověření technického řešení v šesti vyspecifikovaných směrech, které bude pak následně použito k dopracování vyvíjeného systému. Očekáváme vždy vypracování konkrétního návrhu řešení ke každému bodu problematiky, včetně uvedení závěrů pro další vývoj systému. Na základě dodaných závěrů, bude systém lokální sítě dopracován pro komerční využití při provozu objektů umožňující sjednotit monitorování a řízení provozně technických funkcí objektu do jednoho řídicího systému.
 

 
 


AKTUALITY

Prohlášení k GDPR
25.05.2018
V naší společnosti VAE informační systémy, s.r.o. Vás chceme ubezpečit, že se požadavkům GDPR dlouhodobě věnujeme a od data platnosti nového nařízení jsme připraveni plnit veškeré požadavky, které se týkají zpracování osobních údajů našich zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců.
Hledáme studenty VŠ.
20.11.2017

Nabízíme zajímavou brigádu s perspektivní náplní.

Kybernetická bezpečnost - nařízení Evropské komise.
12.04.2017
Nabízíme obcím, městům a také firmám řešení kybernetické bezpečnosti.