Aktuality

01.09.2020
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ŠKOLY

Nabídka s řešením distanční výuky.

 Pro školy jsme připravili nabídku s řešením distanční výuky s využitím dotace MŠMT. Součástí je kromě dodávky potřebné techniky, taky metodická podpora a školení. Informační leták je k dispozici ve složce "DOKUMENTY KE STAŽENÍ"

31.10.2019
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Společnost VAE informační systémy, s.r.o. jako partner s finančním příspěvkem u společnosti TRINIDON, spol. s r.o. se účastní projektu Vzdělávání zaměstnanců č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012110, v rámci Výzvy „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II“. Projekt je spolufinancován z 85% Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Výsledkem budou zaměstnanci se zvýšenou odbornou úrovní znalostí. V rámci projektu bude podpořeno 12 zaměstnanců z toho 4 zaměstnanci 54+. Zaměstnanci budou proškolení v oblasti jazykových kurzů, specializovaných i obecných IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické kurzy.15.07.2019
MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍHO ZÁZEMÍ

Společnost VAE informační systémy, s.r.o. realizuje v letech 2019 – 2020 dotační projekt s názvem „Modernizace vzdělávacího zázemí společnosti VAE informační systémy, s.r.o.“. Cílem projektu je získat moderně vybavené vlastní školicí zázemí, s novou orientací na problematiku ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, a to v podobě školicí místnosti se sedmi místy a nezbytně nutným zázemím. Předmětem projektu je pořízení IT techniky, SW aplikací, nábytku a drobného vybavení střediska. Rozpočet projektu činí přibližně 1,5 mil. Kč bez DPH. Školicí středisko pomůže zvednout povědomí o nutnosti ochrany dat ve firmách a institucích a stane se zázemím pro mnohá další školení zaměstnanců společnosti VAE informační systémy, s.r.o., ale i externích subjektů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 50% celkového rozpočtu projektu.

 

25.05.2018
Prohlášení k GDPR

Základní kroky provedené v souladu s nařízením:
 

  • Provedli jsme hloubkovou kontrolu osobních údajů, které aktuálně zpracováváme nebo spravujeme a v případě nesouladu s GDPR, jsme provedli nápravu.
  • S partnery, kterým nějakým způsobem předáváme osobní údaje (např. dopravní společnosti) uzavíráme smlouvy, které zpracování údajů přesně specifikují a upravují.
  • S partnery, kteří nám předávají osobní údaje svých zákazníků, uzavíráme smlouvy, které zpracování údajů přesně specifikují a upravují
  • Interně jsme stanovili nové směrnice, které upravují způsob nakládání s osobními údaji v rámci naši společnosti.

Nositelé osobních údajů budou mít právo přístupu ke svým údajům, které VAE informační systémy, s.r.o. zpracovává a spravuje a budou mít možnost vznést námitku proti jejich zpracování, případně požádat o přenos / výmaz svých osobních údajů.

20.11.2017
Hledáme studenty VŠ.

Baví Vás moderní technologie? Vyznáte se v IT světě? A chcete si vydělat ke svému studiu?

Hledáme studenty pro dlouhodobou praxi. Pokud Vás naše nabídka zaujala, dejte nám nezávazně vědět. 

12.04.2017
Kybernetická bezpečnost - nařízení Evropské komise.

Nabízíme Vám řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti.
Ve spolupráci s našimi partnry jsme pro Vás připravili ucelené řešení důležité otázky kybernetické bezpečnosti. Postupnými kroky, které začínají auditem Vás připravíme na splnění všech zákonných požadavků. Toto řešení se orientuje na administrativní opatření a technologické systémy, které vyhoví nařízení Evropské komise. Platnost tohoto nařízení započne v květnu 2018. Vzhledem výši postihů je vhodné tuto otázku nepodcenit.  Příznivá zpráva pro státní instituce a úřady je, že je možno si požádat o dotaci na řešení této otázky. Podmínky jsou velmi zajímavé. Bližší informace Vám rádi na vyžádání zašleme, případně doplníme na osobním jednání.
Vážíme si podpory a spolupráce se Svazem měst a obcí České republiky v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti.
A také spolupráce se společnosti 2K Consulting, která administruje celou dotační agendu.

03.01.2017
Inovační voucher
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. vydané dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Pracujeme na projektu:  Ověření technického řešení systému lokální energetické sítě.
Registrační číslo projektu (MS2014+):  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007427
 
 Předmětem poskytnutí služby v rámci inovačních voucherů je dodání odborné výzkumné zprávy, podle které bude možné navrhnout systém lokální energetické sítě pro vícepodlažní objekty. Jedná se o ověření technického řešení v oblasti řídících a inteligentních systémů pro různé provozní stavy objektu. Cílem požadované služby je navržení řešení v jednotlivých klíčových směrech, vzhledem k přijatelnosti vyvíjeného systému, které bude experty na danou problematiku uvedeno ve vypracované výzkumné zprávě. Služba bude konkrétně zaměřena na ověření technického řešení v šesti vyspecifikovaných směrech, které bude pak následně použito k dopracování vyvíjeného systému. Očekáváme vždy vypracování konkrétního návrhu řešení ke každému bodu problematiky, včetně uvedení závěrů pro další vývoj systému. Na základě dodaných závěrů, bude systém lokální sítě dopracován pro komerční využití při provozu objektů umožňující sjednotit monitorování a řízení provozně technických funkcí objektu do jednoho řídicího systému.
 

 
 
02.03.2016
Rozšíření našich služeb.
Nová konzultační činnost vede ke zkvalitnění činností v oblasti bezpečnosti informací. Konzultace slouží k vytvoření interní dokumentace pro zvýšení bezpečnosti IT a může vést k získaní certifikace dle normy ČSN ISO/IEC 27001.22.10.2015
Příležitost pro studenty VŠ
07.10.2015
Navázali jsme spolupráci s firmou ISEL

Podařilo se nám navázat spolupráci s běloruskou společností ISEL. Tato firma vyrábí průmyslové bezventilátorové počítače a my jsme se stali výhradními distributory pro ČR a EU. A co tyto počítače přinášejí?

  • Vhodné do prašného prostředí
  • Provozní rozsah teplot -25°C … 60°C
  • Možnost konfigurace na přání
  • Krytí IP40 
Pokud Vás zajímá více, můžete si stáhnout informační brožuru v českém nebo anglickém jazyce, popř. nahlédnout do vzorového ceníku.
28.04.2015
Obnova partnerství HP

I tento rok jsme splnili veškeré formální náležitosti a můžeme se pochlubit našim nadále trvajícím partnerstvím se společnosti Hewlett-Packard. Vede nás k tomu snaha nabízet Vám co možná nejkvalitnější produkty a služby, dostupné ve světě IT.

Certifikát 

17.04.2015
Výsledek výběrového řízení
Výsledek výběrového řízení02.04.2015
Výběrové řízení
 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na pronájem mobilní učebny Zadávací dokumentace24.12.2014
Podpora mládeže a postiženým

I tento rok jsme přispěli na sportovní aktivity dětí ve sportovním klubu ve Velké Polomi. Více o sportovním klubu tady: www.tjvelkapolom.cz .

Druhá oblast, kde se snažíme podpořit aktivity, je starost o postižené děti a jejich začlenění do života. Mnoho let proto podporujeme Samostatný dětský oddíl (SDO) Brontosauři v Ostravě (více tady : www.sdo.cz )

19.02.2014
Vzdělávání pracovníků.
Pokračujeme v naší snaze poskytovat profesionální služby. Rozhodli jsme se zahájit intenzivní vzdělávání našich techniků. Vzdělávání se týká serverových operačních systémů a serverových aplikací. Vše je zaměřeno na zvýšení kvality a rozsahu služeb, které Vám můžeme nabídnout.16.09.2013
Partnerství HP 2013

I tento rok jsme splnili veškeré formální náležitosti a můžeme se pochlubit našim nadále trvajícím partnerstvím se společnosti Hewlett-Packard. Vede nás k tomu snaha nabízet Vám co možná nejkvalitnější produkty a služby, dostupné ve světě IT.

19.06.2013
Ocenění
S hrdostí Vás informujeme, že Energetický pasivní dům v Porubě, u kterého jsme projektově a dodavatelsky realizovali počítačovou a měřící infrastrukturu získal cenu odborné poroty za přínos a propojení s vědou a výzkumem.27.11.2012
partnerství MICROSOFT
30.08.2012
IBM - náš nový partner pro dodávku serverů
Jeden z největší celosvětových hřáčů na poli IT nám umožnil rozšířit naší nabídku serverových řešení. Stali jsme se partnery společnosti IBM. Umožní nám to vytvářet optimálnější návrhy pro naše zákazníky.19.12.2011
Školící místnost
Obor, v kterém působíme, se neustále velice rychle vyvíjí. Proto chceme i my přispět k tomuto rozvoji. Za podpory dotací, připravujeme školící místnost a odpovídající technické prostředí pro vzdělávání. Zejména pro praktická cvičení a seznamování se s poznatky "cloud computing" technologiemi. Toto vzdělávání bude zaměřeno, jak pro naše techniky, tak také pro naše klienty a partnery.01.09.2011
Moderní technologie
Spolupracujeme s partnerem Moravskoslezský dřevařský klastr. V rámci naší dlouhodobé strategie zaměřené na nové a moderní technologie se podílíme na realizaci zkušebního pasivního domu v Ostravě Porubě. Naší snahou je ověřit si nové postupy při projektování a realizaci takových staveb a následně tyto zkušenosti nabídnout našim zákazníkům.31.03.2011
Nová adresa

Rádi Vás informujeme, že jsme již na nové adrese:

U Staré elektrárny 2050/38
710 00   Slezská Ostrava

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

 

 

07.03.2011
Nové sídlo

Vážení partneři, v závěru měsíce března tohoto roku plánujeme změnu sídla společnosti. Nový dům, do kterého se budeme stěhovat, je v současné době kolaudován. Proto zatím nemá adresu. Nové sídlo bude nedaleko našeho stávajícího na ulici U Staré elektrárny. V rámci stěhování je možné, že určitý čas nebudou v provozu naše pevné linky. Za tuto komplikaci se Vám omlouváme. V tuto dobu prosím používejte toto náhradní číslo: 608 110 535

11.11.2010
Nové stránky
Cílem je mít stránky přehledné, uspořádané, aktuální, se všemi potřebnými informacemi.09.07.2010
Spolupráce s VŠP
V rámci dlouhodobé snahy zkvalitnit služby a rozšířit nabídku našich produktů jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Vysokou školou podnikání, a.s.
Spolupráce je zaměřena na zlepšení kvality služeb a vývoj nových moderních aplikaci.
image25.05.2010
Brigáda
Hledáme studenta VŠ, který by mohl dlouhodobě pracovat v naší společnosti. Předpokládaná náplň práce je správa operačních systémů Microsoft u našich klientů. Tomu musí odpovídat i Vaše znalosti.01.02.2010
Virtualizace
Ve snaze zkvalitnit naše služby a rozšířit nabídku, Vás chceme informovat, že nově nabízíme technologii virtualizace. Tato technologie může legálně ušetřit prostředky, které je nutné vynaložit při nasazení zejména serverových systémů.01.01.2010
Charita
Rádi bychom se pochlubili dlouhodobou spolupráci s neziskovou organizaci SDO Brontosauři, která se věnuje postiženým dětem. Naše pomoc spočívá jak v peněžních darech, tak technické pomoci při provozu jejich výpočetní techniky.30.09.2009
Internet do škol
Přispěli jsme k vzdělanosti naší mládeže. Nemalou měrou jsme se podíleli na dodávce zprovoznění 100 kusů počítačů v základních školách v Orlové. Věříme, že to přispěje k lepším znalostem tamních žáků.01.06.2009
Pronájem techniky
Pro naše partnery nově nabízíme pronájem výpočetní techniky. Usnadní Vám to rozšíření informačního systému bez velkých počátečních investic.09.12.2008
HP Preferred Partner
Splnili jsme veškeré podmínky (zkoušky, obrat a další) pro získání statutu HP Preferred Partner. Proto Vám můžeme nabídnout lepší obchodní podmínky a kvalitnější služby spojené s produkty HP.09.10.2008
Microsoft Registeret Partner
Pro udržení vysoké kvality našich služeb jsme prodloužili o další rok statut Microsoft Registeret Partner. To nám umožní přístup k informacím a veškerým produktům společnosti Microsoft. Tento statut plánujeme obnovovat i v příštích létech.01.05.2007
Náhradní plnění
Přicházíme s nabídkou poskytovat veškeré naše produkty, včetně služeb, jako náhradní plnění. Ve spolupráci s chráněnou dílnou, na jejímž projektu jsme se podíleli, můžeme dodávky provádět touto formou.
Služba je určena pro subjekty (firmy nad 25 zaměstnanců a státní organizace), které jsou ze zákona povinny část svých nákupů realizovat u chráněných dílen.01.03.2007
Pohotovost 24 hodin
Pro zvýšení kvality služeb, nabízíme naším klientům možnost řešit případné problémy počítačových systémů nepřetržitě 24 hodin denně.
Služba je určena pro takové provozy, kde je nutné zajistit rychlou nápravu i v době mimo běžnou pracovní dobu. Podrobnosti Vám rádi sdělíme.01.11.2006
Rozšíření služeb
Uzavřeli jsme partnerskou spolupráci s firmou Czech On Line, a.s.
Na základě této smlouvy jsme oprávnění přímo nabízet služby spojené s připojením k internetu a další datové a hlasové služby. http://www.volny.cz01.02.2006
Nový grafický styl
Společnost VAE informační systémy, s.r.o. přichází s novým moderním vizuálním stylem. Nová koncepce zahrnuje změnu prezentačních materiálů a webové prezentace http://www.vaeinfo.cz.1-20 | 21-40 | All

AKTUALITY

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ŠKOLY
01.09.2020
Pro školy jsme připravili nabídku s řešením distanční výuky s využitím dotace MŠMT. Součástí je kromě dodávky potřebné techniky, taky metodická podpora a školení. Informační leták je k dispozici ve složce "DOKUMENTY KE STAŽENÍ"
MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍHO ZÁZEMÍ
15.07.2019
Společnost VAE informační systémy, s.r.o. realizuje v letech 2019 – 2020 dotační projekt s názvem „Modernizace vzdělávacího zázemí společnosti VAE informační systémy, s.r.o.“. Cílem projektu je získat moderně vybavené vlastní školicí zázemí, s novou orientací na problematiku ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, a to v podobě školicí místnosti se sedmi místy a nezbytně nutným zázemím. Předmětem projektu je pořízení IT techniky, SW aplikací, nábytku a drobného vybavení střediska. Rozpočet projektu činí přibližně 1,5 mil. Kč bez DPH. Školicí středisko pomůže zvednout povědomí o nutnosti ochrany dat ve firmách a institucích a stane se zázemím pro mnohá další školení zaměstnanců společnosti VAE informační systémy, s.r.o., ale i externích subjektů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 50% celkového rozpočtu projektu.